Zorg en ondersteuning

Ouderenadvies

Een ouderenadviseur geeft informatie, advies en praktische hulp aan ouderen. De ouderenadviseur is een onafhankelijke hulpverlener, die uw belangen behartigt.

Hoe bereik ik de ouderenadviseur?

U kunt voor ouderenadvies terecht bij Partners in Welzijn.

  • Woont u in Sittard-Geleen: bel 457 1919
  • Woont u in Beek of Stein: bel 428 80 60

Daarnaast zijn er vrijwillige ouderenadviseurs van de Katholieke Bond voor Ouderen, de KBO. U kunt contact opnemen met een van de vele lokale afdelingen. Bekijk de lijst met locaties van de ouderenbond.

Wat doet de ouderenadviseur?

De ouderenadviseur kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. U kunt ook terecht bij een ouderenadviseur als u vragen heeft over de zorg voor een ouder iemand. U bepaalt zelf hoe u het het liefste wilt en wat u nodig heeft. U houdt zelf de regie.

De ouderenadviseur kan ook meegaan naar gesprekken, bijvoorbeeld het keukentafelgesprek.

Wanneer naar de ouderenadviseur?

Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in onderwerpen waar veel ouderen mee te maken hebben. Dat kan van alles zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Thema's waar ouderenadviseurs veel van weten zijn bijvoorbeeld:

  • Zelfstandig wonen of naar een zorginstelling?
  • Vervoer en hulpmiddelen voor ouderen.
  • Activiteiten ondernemen en omgaan met eenzaamheid.
Zie ook