Wonen en huishouden

Woonadvies

Een cliëntondersteuner of ouderenadviseur kan u adviseren over zelfstandig wonen. U kunt voor woonadvies ook terecht bij de MEE Woonwinkel of het loket voor zorg en ondersteuning in uw gemeente.

Cliëntondersteuning

Voor informatie en advies kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan samen met u uitzoeken waar de problemen zitten op het gebied van zelfstandig wonen. En mogelijke oplossingen met u in kaart brengen.

Ouderenadvies

Ouderenadviseurs weten veel van zelfstandig wonen en van andere woonvormen voor senioren. Zij kunnen met u meedenken en u wegwijs maken in het hulpaanbod. Een ouderenadviseur kan u bijvoorbeeld meer vertellen over woningaanpassingen en hulpmiddelen waarmee u veilig kunt blijven wonen.

De OuderenOmbudsman

De OuderenOmbudsman (initiatief van het Nationaal Ouderenfonds) wijst u de weg naar de juiste regelingen en instanties. De OuderenOmbudsman is er dus voor concrete vragen en knelpunten.

U kunt op werkdagen bellen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags: 0800 - 1325 (gratis).

De MEE Woonwinkel

Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen terecht bij de MEE Woonwinkel. MEE geeft woonadvies. Een medewerker van MEE bespreekt met u welke woonvorm bij u zou passen en bekijkt samen met u het aanbod.

Woningcorporatie

Woont u in een huurwoning, dan kunt u eens advies inwinnen bij uw woningcorporatie. Misschien heeft uw woningcorporatie wel (digitale) informatie over langer zelfstandig wonen in een huurwoning. Sommige corporaties of andere grote woningverhuurders hebben een woonadviseur in dienst, soms in samenwerking met een welzijnsorganisatie. Zo'n woonadviseur helpt mensen die vragen hebben over zelfstandig wonen.

Dubbel Duurzaam

Woont u in de gemeente Sittard-Geleen of Stein en heeft u een eigen woning? Dan kunt u een zorgscan van uw huis aanvragen via het project Dubbel Duurzaam. Een zorgcoach komt bij u langs en brengt in kaart welke maatregelen u kunt nemen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Het advies krijgt u in een uitgewerkt rapport.

De zorgscan kan gecombineerd worden met een energiescan. De energiescan is gericht op energiebesparende maatregelen.

Meer informatie over de kosten, de aanvraag en mogelijkheden om geld te lenen voor woningaanpassingen? Kijk op de website van Dubbel Duurzaam.

Advies van de gemeente

Wilt u weten hoe de gemeente u kan helpen om langer zelfstandig thuis te wonen? Dan kunt u contact opnemen met het loket voor zorg en ondersteuning in uw gemeente. Hierna zal de Wmo-consulent u helpen uw situatie in kaart te brengen. En met u meedenken over oplossingen.