Werk, geld en uitkering

Tegenprestatie

Wanneer u een bijstandsuitkering heeft, kan de sociale dienst u vragen om een tegenprestatie te doen. Met een tegenprestatie kunt u (weer) actief zijn in de samenleving.

Wat is een tegenprestatie?

De tegenprestatie is een maatschappelijk nuttige activiteit die wordt uitgevoerd door iemand met een uitkering. In de Westelijke Mijnstreek mag een tegenprestatie hooguit 12 uur per week zijn. En maximaal 3 maanden duren.

De tegenprestatie is niet bedoeld om mensen op weg te helpen naar werk. Een tegenprestatie mag het vinden van betaald werk ook niet in de weg staan.

Wat voor werk?

Een tegenprestatie kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:

  • Voorlezen op school
  • Mensen helpen bij hun belastingaangifte
  • Een festival organiseren
  • Taalmaatje zijn: iemand helpen met Nederlands leren
  • Scheidsrechter zijn bij de lokale voetbalclub
  • Klussen en opruimen in de speeltuin

Een tegenprestatie mag geen werk zijn dat normaal gesproken betaald zou worden gedaan. Het is vaak werk dat anders niet zou zijn uitgevoerd.

Een voorstel doen

Iedere gemeente heeft zijn eigen werkwijze voor de tegenprestatie. De sociale dienst organiseert de tegenprestatie. En bekijkt per persoon wat voor werk diegene zou kunnen doen.

Het wordt vaak gewaardeerd als u zelf met een voorstel komt. Zo kunt u werk doen dat bij u past, en dat u leuk vindt.

Wat uiteindelijk uw tegenprestatie wordt, beslist de sociale dienst.

Tegenprestatie vinden

Misschien heeft u iets aan de volgende tips om zelf een tegenprestatie te zoeken:

  • Een tegenprestatie kunt u vaak doen via vrijwilligersorganisaties in de buurt.
  • U kunt ook eens kijken naar websites die vraag- en aanbod van vrijwillige klussen bij elkaar brengen.
  • Misschien heeft u iets aan de informatie over vrijwilligerswerk vinden.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Als u al vrijwilligerswerk doet, kunt u dit melden bij de sociale dienst. Het zou kunnen dat de sociale dienst besluit dat u geen tegenprestatie hoeft te doen.

Ook mantelzorg kan een tegenprestatie zijn. Het kan zijn dat u dan wordt vrijgesteld van de tegenprestatie, omdat u al voor iemand zorgt. Dit kunt u navragen bij de sociale dienst.