Werk, geld en uitkering

Bijstand

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Recht op bijstand

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren. De bijstand maakt deel uit van de Particpatiewet.

Bijstandsuitkering aanvragen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen gaat u naar Werk.nl. U moet inloggen met uw DigiD om de aanvraag online te doen. Heeft u geen DigiD, dan kunt u naar het Werkplein bij u in de buurt gaan.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u mogelijk aanspraak maken op bijzondere bijstand.

De gemeente (en soms een arts) bepaalt of deze kosten noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

Meer informatie over de exacte regeling kunt u vinden op de website van gemeente:

Sittard-Geleen
Beek
Schinnen
Stein

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een bijstandsuitkering heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is geld dat u eenmaal per jaar van de gemeente krijgt, als u:

  • langere tijd van een minimumuitkering moet leven;
  • weinig of geen eigen vermogen heeft;
  • geen zicht op inkomensverbetering heeft;
  • kunt aantonen dat u heeft geprobeerd om meer inkomen te krijgen. Bijvoorbeeld door te solliciteren of te studeren.

Let op: ook als u werkt, maar daarmee een inkomen op bijstandsniveau verdient, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U moet dan wel aan de andere voorwaarden voldoen.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u vinden op de website van gemeente:

Sittard-Geleen
Schinnen
Beek

Plichten in de bijstand

Als u in de bijstand zit, dan moet u zich houden aan bepaalde verplichtingen. Zo moet u aangeboden werk aanvaarden en moet u bereid zijn om te reizen of te verhuizen om aan werk te komen. De volledige lijst van plichten kunt u raadplegen op de website van de Rijksoverheid.

Voldoet u niet aan deze plichten, dan kunt u in sommige gevallen worden gekort op uw uitkering. De gemeente bepaalt dit.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet daar dan iets voor terugdoen. Gemeentes beslissen zelf aan wie ze een tegenprestatie vragen en hoe ze die invullen.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken en schrijven. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.