Werk, geld en uitkering

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen om het financieel te redden.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Overzicht van de mogelijkheden in uw gemeente:

Gemeentebelasting

U betaalt belasting aan de gemeente. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u dit ook in delen betalen, in plaats van in één keer. In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. U leest er meer over bij gemeentelijke belastingen.

Kortingspas

De gemeente Sittard-Geleen heeft een kortingspas voor mensen met een laag inkomen: de BeneFitspas.

Kinderen laten meedoen

Heeft u niet genoeg geld om sport, muziekles of een schoolreisje voor uw kind te betalen? Dan kan Stichting Leergeld u misschien helpen. De stichting betaalt dan bijvoorbeeld het lidmaatschap van de sportclub of het lesgeld van de muziekschool. Op de website van Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek kunt u een aanvraag doen.

Sporten voor kinderen en jongeren

Wil uw kind graag sporten, maar heeft u niet genoeg geld om dat te betalen? In sommige gemeentes kunt u dan een vergoeding krijgen via het Jeugdfonds Sport. Deze organisatie betaalt dan de contributie van de sportclub. Of sportkleding en sportspullen (bijvoorbeeld voetbalschoenen of een hockeystick).

Het Jeugdfonds Sport is actief in:

  • Beek
  • Sittard-Geleen
  • Stein

Meer informatie vindt u op de website van het Jeugdfonds.

Cultuur voor kinderen en jongeren

Kinderen zijn graag creatief bezig: zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen, tekenen. Misschien wil uw kind op les, maar heeft u er niet genoeg geld voor. Dan kan het Jeugdfonds Cultuur helpen door de lessen te betalen.

Het Jeugdfonds Cultuur is actief in

  • Beek
  • Sittard-Geleen
  • Stein

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds.

Regelingen voor zieken en gehandicapten

Als u een chronische ziekte of een handicap heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. De gemeente Sittard-Geleen heeft een regeling voor tegemoetkoming in zorgkosten. Deze regeling is voor mensen met een chronische ziekte of handicap en een laag inkomen. Er geldt een vermogensgrens. Op de website van de gemeente kunt u de exacte voorwaarden lezen en een aanvraag doen.

Daarnaast zijn er een aantal andere regelingen waaraan u misschien kunt deelnemen:

  • Heeft u een laag inkomen, dan kunt u meestal gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van uw gemeente. Soms betaalt de gemeente dan ook een deel van de premie.
  • Misschien heeft u recht op een tegemoetkoming of dubbele kinderbijslag.
  • Kijk ook of u in aanmerking komt voor andere regelingen om uw extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen te compenseren. Informatie hierover vindt u op Meerkosten.nl.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan zijn er manieren om die het hoofd te bieden.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Zie ook