Werk, geld en uitkering

Gemeentelijke belastingen

Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen draagt zo bij aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de tarieven kunt u op de website van BsGW kijken:

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. Het BsGW regelt de gemeentebelastingen in heel Limburg. Op de website van BsGW kunt u kijken welke voorwaarden er gelden voor kwijtschelding.

U kunt zelf kwijtschelding aanvragen bij BsGW.