Organisaties op de sociale kaart

De sociale kaart is het overzicht van organisaties die hulp, zorg en advies bieden in de gemeente. Of die actief zijn in de wijk, met activiteiten, sport en ontmoeting. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige.

Zoek organisaties in de lijst of bekijk ze op de kaart!

Naar organisaties

Op zoek naar hulp of ondersteuning, sport of gezelligheid in uw eigen buurt? In de gemeente Sittard-Geleen zijn organisaties die u verder kunnen helpen. U kunt met uw vraag ook terecht bij het Wmo adviescentrum. Of ga langs bij het wijksteunpunt.

Zorggids gemeente Sittard-Geleen

Op zoek naar hulp of ondersteuning, sport of gezelligheid in uw eigen buurt? In de gemeente Beek zijn organisaties die u verder kunnen helpen. Daarnaast kunt u met uw vragen terecht bij de wijkteams en het Zorgloket van de gemeente Beek.

Zorggids gemeente Beek

Op zoek naar hulp of ondersteuning, sport of gezelligheid in uw eigen buurt? In de gemeente Stein zijn organisaties die u verder kunnen helpen. Daarnaast kunt u met uw vragen terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente Stein.

Zorggids gemeente Stein

Op Mijn-Zorggids vond u tot en met vorig jaar informatie over wonen, welzijn en zorg in de gemeente Schinnen. De gemeente Schinnen is op 1 januari 2019 samen met de gemeenten Nuth en Onderbanken opgegaan in de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen. Inwoners van Beekdaelen vinden informatie en organisaties op het gebied van zorg en welzijn op de nieuwe website Beekdaelen Sociaal.

Naar Beekdaelen Sociaal